ترازوی خانگی
  • ترازوی خانگی

ترازوی خانگی

۱ کیلوگرم

اين ترازوها به صورت وارادتي یا ساخت ایران بوده و 
مدل هاي آن متفاوت مي باشد
 
مورد مصرف فقط در منازل و کنترل وزن می باشد.
کلیه ترازوهای خانگی فاقد استاندارد های ملی می باشد.

product

None


 نظر

محصول ارسال شده با سفارش شما مغایرت داشت، شما باید از طریق!